Blok šema baze podataka

Tok podataka kroz bazu podataka je predstavljen na slijedećoj slici:


Slika 1. Tok podataka

Tok podataka kroz bazu podataka i blok šema su predstavljeni na slijedećoj slici:


Slika 2. Blok šema baze podataka

 

Index