abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Istorijski razvoj računara /HISTORY OF COMPUTER SYSTEMS/

 

Računar je nastao zato što je čovjek težio za spravom koja bi ljudski mozak oslobodila mnogih problema i ograničenja (sporost, zaboravnost, sklonost greškama itd.)

1. Računar ABACUS (500 g.pne.) - pravougli okvir sa nekoliko paralelnih žica, a svaka ima sedam kuglica. Moguće je raditi četiri osnovne matematičke operacije.
2. Paskalova aritmetička mašina ( 1643.god. ) - slična današnjim kalkulatorima sa mehaničkim komponentama. Mogla je samo sabirati i oduzimati.
3. Lajbnicova mašina za računanje ( 1694. god. )-  mogla je i da množi
4. Bebiđova analitička mašina (1834.god. ) - obrada instrukcija je bila preko programa sa bušenim karticama, a imala je i memoriju. Tehnologija tada nije bila razvijena i njegov poduhvat propada.
5. Holeritova mašina za bušene kartice (1890.god. ) – preko čitača kartica podaci se lako i brzo sortiraju. Korištena je pri popisu stanovništva SAD-a 1890. god., a prerasla je u IBM (International Business Mashines ).
6. Ekert i Mohlijev računar (1946.god. ) – to je prvi elektronski računar ENIAC . Imao je 18000 elektronskih cijevi, bio je težak preko 30 tona.
  7. Fon Nojman ( Von Neumann ) – prvi računar sa memorisanim programom  (1946.god. )
   

Bušena papirna traka /PUNCHED TAPE/.

Index