abc EXCEL 2010 - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Radna sveska /WORKBOOK/ sadrži
linija menija /MENU BAR/
radni list /WORKSHEET/
sve pobrojano
linija alata /TOOL BAR/
ništa od pobrojanog