abc EXCEL 2010 - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Kombinacijom kojih tastera na tastaturi dodajemo novi radni list u MS Excel dokument:
Alt + F11
Shift + F11
Ctrl + F11
Shift + F1