abc EXCEL 2010 - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Slika je na DESKTOP-u. Dvostrukim klikom na nju:
Zatavara se dokument
Dokument se snima na hard disk.
Otvara se aplikacija EXCEL i taj dokument
Otvara se taj dokument
Otvara se aplikacija EXCEL