abc EXCEL 2010 - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Na rednom broju ___ je oznaka za aktivnu celiju /ACTIVE CELL/
4
2
1
3