abc EXCEL 2010 - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Postupak brisanja reda je: 1. Označiti red. 2. Desni taster miša /RIGHT CLICK/. 3. Otvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/. 4. Izbrati __________ opciju.
DELETE
ERASE
CLEAR
RECYCLE BIN