abc EXCEL 2010 - test - izbor

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 19/08/2018 08:38:05
Trajanje: 0/0 0:0:0

Koju opciju u "Chart Wizard-u" smo izabrali, ako smo napravili grafikon sa stubićima?
Column
Bar
Area
Line