abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Pascal
   abc BASIC
   abc Algoritmi
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   C++
   Java
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

abc FRONT PAGE
Elektronski priručnik
Autor: Željko B. Grbić i saradnici

FRONT PAGE je proizvod MICROSOFT i namjenjen je za izradu Web sajtova /WEB SITES/. Priručnik je sa animacijama i namjenjen za jednostavnije učenje.

  1. DIO
  Uvod /INTRODUCTION/
 1.    Uvod /INTRODUCTION/

 2. Startovanje Front Page-a
 3.    Startovanje Front Page-a

 4. Okruženje /ENVIROMENT/
 5.    Načini prikaza dokumenta u FRONT PAGE-u 1
 6.    Načini prikaza dokumenta u FRONT PAGE-u 2
 7.    Standardna linija alata /STANDARD TOOLBAR/
 8.    Linija alata formatiranja /FORMATING TOOLBAR/

 9. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta (New, Open i SAVE)
 10.    New (iz TOOLBAR-a)
 11.    New (iz File menija)
 12.    Open (iz TOOLBAR-a)
 13.    Open (iz File menija)
 14.    SAVE (iz TOOLBAR-a)
 15.    SAVE (iz TOOLBAR-a) 2
 16.    SAVE (iz File menija)

 17. Prikaz dokumenta u čitaču /PREVIEW IN BROWSER/
 18.    Prikaz dokumenta u čitaču /PREVIEW IN BROWSER/

 19. FONT I STIL /FONT & STYLE/
 20.    Izbor fonta (iz TOOLBARa-a)
 21.    Izbor imena fonta (iz TOOLBAR-a) 1
 22.    Izbor imena fonta (iz TOOLBAR-a) 2
 23.    Izbor veličine fonta (iz TOOLBAR-a) 1
 24.    Izbor veličine fonta (iz TOOLBAR-a) 2
 25.    Izbor veličine fonta (iz TOOLBAR-a) 3
 26.    Izbor stila (iz TOOLBARa-a) 1
 27.    Izbor stila (iz TOOLBAR-a) 2
 28.    Izbor fonta i stila (Dialog prozor)
 29.    Izbor boje fonta (iz TOOLBAR-a) 1
 30.    Izbor boje fonta (iz TOOLBAR-a) 2

 31. Primjeri /EXAMPLES/ FONT
 32.    FONT: parametri fonta 01
 33.    FONT: stil, boja - primjeri 02
 34.    FONT: stil, boja - primjeri 03

 35. Poravnanje teksta /ALIGNMENT/
 36.    Poravnanje teksta iz TOOLBAR-a /ALIGNMENT/ 1
 37.    Poravnanje teksta iz TOOLBAR-a /ALIGNMENT/ 2

 38. Primjeri /EXAMPLES/ FONT i poravnanje /ALIGNMENT/
 39.    FONT: stil, boja, Poravananje /ALIGNMENT/: LEFT, CENTER, RIGHT 01

 40. Uvlačenje teksta /INDENT/
 41.    Uvlačenje teksta dugme INCREASE INDENT 1
 42.    Uvlačenje teksta dugme DECREASE INDENT 2
 43.    Uvlačenje teksta iz linije alata /INCREASE-DECREASE INDENT/ 3

 44. Horizontalna linija /HORIZONTAL LINE/
 45.    Horizontalna linija - parametri /HORIZONTAL LINE PROPERTIES/
 46.    Dodavanje horizontalne linije /INSERT HORIZONTAL LINE/
 47.    Visina horizontalne linije /HORIZONTAL LINE HEIGHT/
 48.    Širina horizontalne linije /HORIZONTAL LINE WIDTH/
 49.    Boja horizontalne linije /HORIZONTAL LINE COLOR/

 50. Primjeri /EXAMPLES/ FONT i poravnanje /ALIGNMENT/
 51.    Horizontalna linija /HORIZONTAL LINE/ parametri

 52. Naslov dokumenta /TITLE/
 53.    Postupak izmjene naslova dokumenta /TITLE/
 54.    Prikaz naslova dokumenta /TITLE/ u FRONT PAGE.
 55.    Prikaz naslova dokumenta u čitaču /PREVIEW IN BROWSER/
 56.    Naslov dokumenta/TITLE/ bez naslova
 57.    Promjena naslova dokumenta /TITLE/ FILE meni PROPERTIES opcija
 58.    Promjena naslova dokumenta /TITLE/ u PAGE PROPERTIES dijalog prozoru
 59.    Naslov dokumenta /TITLE/ sa naslovom
 60.    Izvršiti provjeru u čitaču /BROWSER/.
 61.    Promjena i provjera naslova /TITLE/ integralno.
 62.    Naslov dokumenta, ključne riječi, opis /TITLE, KEY WORDS, DESCRIPTION/

 63. Boja pozadine /BACKGROUND/
 64.    Boja pozadine /BACKGROUND/ - FORMAT meni
 65.    Boja pozadine /BACKGROUND/- FILE meni

 66. Primjeri /EXAMPLES/ FONT
 67.    Boja pozadine /BACKGROUND/: font i poravnanje - primjeri
 68.    Boja pozadine /BACKGROUND/: font i poravnanje - primjeri 3

 69.    Primjer kreiranja sajta /WEB SITE/ 1

 70. 2. DIO
 71. ODREDIŠTE /BOOKMARK/
 72.    Oznake odredišta /BOOKMARK/ i linka /HYPERLINK/
 73.    Dodavanje odredišta /BOOKMARK/ 1
 74.    Dodavanje odredišta /BOOKMARK/ 2
 75.    Dodavanje odredišta /BOOKMARK/ 3
 76.    Dodavanje odredišta /BOOKMARK/ - promjena imena BOOKMARK-a

 77. HIPERLINK - VEZA - LINK /HYPERLINK/

 78. Dodavanje hiperlinkova u istom fajlu /HYPERLINK IN THE SAME FILE/
 79.    Dodavanje HYPERLINK-a na BOOKMARK u istom fajlu 1
 80.    Dodavanje HYPERLINK-a na BOOKMARK u istom fajlu 2
 81.    Dodavanje HYPERLINK-a klkom na INSERT HYPERLINK dugme
 82.    Potreba za praznom linijom ispod odredišta /BOOKMARK/

 83. Primjeri /EXAMPLES/ HYPERLINK-a na BOOKMARK u istom fajlu
 84.    Zadatak 1: HYPERLINK-a na BOOKMARK u istom fajlu
 85.    Rješenje 1a: HYPERLINK-a na BOOKMARK u istom fajlu
 86.    Rješenje 1b: HYPERLINK-a na BOOKMARK u istom fajlu
 87.    Zadatak 2: HYPERLINK-a na BOOKMARK u istom fajlu - Biologija
 88.    Korak 1: Kreiranje odredišta /BOOKMARK/ - Biologija
 89.    Korak 2: Kreiranje hiperlinka /HYPERLINK/ - Biologija
 90.    Rješenje: HYPERLINK-a na BOOKMARK u istom fajlu - Biologija

 91. Dodavanje hiperlinka na drugi fajl /HYPERLINK IN THE ANOTHER FILE/
 92.    Dodavanje HYPERLINK-a na drugi fajl /HYPERLINK IN THE ANOTHER FILE/
 93.    Prikaz HYPERLINK-a na drugi fajl IE /HYPERLINK IN THE ANOTHER FILE/
 94.    Dodavanje HYPERLINK-a na drugi fajl /HYPERLINK IN THE ANOTHER FILE/ - SELECTI FILE dijalog prozor

 95. Primjeri /EXAMPLES/ HYPERLINK-a na drugi fajl
 96.    Primjer 01: HYPERLINK-a na drugi fajl
 97.    Primjer 02: HYPERLINK-a na drugi fajl

 98. Hiperlink na BOOKMARK-a u drugom fajlu /HYPERLINK TO BOOKMAR IN ANOTHER FILE/
 99.    Kreiranje HYPERLINK-a na BOOKMARK-a u drugom fajlu
 100.    Prikaz HYPERLINK-a na BOOKMARK-a u drugom fajlu IE
 101.    Kreiranje HYPERLINK-a na BOOKMARK-a u drugom fajlu 2
 102.    Prikaz HYPERLINK-a na BOOKMARK-a u drugom fajlu IE 2

 103. Primjer kreiranja hiperlinka na odredište u drugom fajlu:
 104.    HYPERLINK na BOOKMARK u drugom fajlu - Šema i postupak 3
 105.    HYPERLINK na BOOKMARK u drugom fajlu - Kreiranje odredišta /BOOKMARK/ 3
 106.    Kreiranje HYPERLINK-a na BOOKMARK-a u drugom fajlu - Kreiranje hiperlinka /CREATE HYPERLINK/ 3
 107.    Prikaz HYPERLINK-a na BOOKMARK-a u drugom fajlu
 108.    Kreiranje HYPERLINK-a na BOOKMARK-a u drugom fajlu - Kviz - dokument 4
 109.    Kreiranje HYPERLINK-a na BOOKMARK-a u drugom fajlu - Kviz - slijedeći 4
 110.    Prikaz HYPERLINK-a na BOOKMARK-a u drugom fajlu - Kviz

 111. Dodavanje hiperlinkova na URL /HYPERLINK TO URL/
 112.    Upisivanje URL-a
 113.    Hiperlik kao adresa /HYPERLINK AS ADDRESS/

 114. Boja pozadine /BACKGROUND/ 2
 115.    Tile slika


 116. Primjer kreiranja sajta /WEB SITE/ :
 117.    Primjer kreiranja sajta /WEB SITE/ 2


 118. Traži /FIND/ i zamjeni /REPLACE/

 119.    Traži /FIND/ - linija alata /TOOLBAR/ FIND dugme
 120.    Traži /FIND/ - dijalog prozor /FIND DIALOG BOX/
 121.    Zamjena /REPLACE/ - dijalog prozor /REPLACE DIALOG BOX/

 122. Blok /BLOCK/
 123.    Oznacavanje bloka (miš)
 124.    Oznacavanje bloka (Selection Bar)
 125.    Brisanje oznake bloka
 126.    Premjestanje bloka (iz Edit menija)
 127.    Premjestanje bloka (iz TOOLBAR-a) i
 128.    Premjestanje bloka (Drag & Drop)
 129.    Premjestanje bloka (Right Drag & Drop)
 130.    Kopiranje bloka (iz Edit menija)
 131.    Kopiranje bloka (iz TOOLBAR-a) i
 132.    Kopiranje bloka (Drag & Drop)
 133.    Kopiranje bloka (Right Drag & Drop)
 134.    Kopiranje desnim klikom /RIGHT CLICK/
 135.    Rad sa blokom tipkama tastature /SHORTCUT KEYS/

 136. Buliti i numeracija /BULLETS & NUMBERING/
 137.    Postavljanje bulita (iz TOOLBAR-a)
 138.    Postavljanje bulita iz TOOLBAR-a /Create BULLETS from TOOLBAR/
 139.    Numerisanje (iz TOOLBAR-a)
 140.    Postavljanje numeracije iz TOOLBAR-a /Create NUMBERING from TOOLBAR/
 141.    Postavljanje bulita (iz Format menija)
 142.    Numerisanje (iz Format menija)
 143.    Izmjena izgleda bulita

 144. Primjeri /EXAMPLES/ Buliti i numeracija /BULLETS & NUMBERING/
 145.    Primjeri: Buliti i numeracija /BULLETS & NUMBERING/ 01

 146. Okvir /BORDERS/
 147.    Okvir /BORDERS/ - linija alata /TOOLBAR/
 148.    Okvir /BORDERS/ - dijalog prozor
 149.    Okvir izbor linije /BORDERS LINE/ - dijalog prozor

 150. Sjena /SHADING/
 151.    Sjena /SHADING/ - linija alata /TOOLBAR/
 152.    Sjena /SHADING/ - dijalog prozor
 153.    Sjena /SHADING/ - promjena boje fonta

 154. 3. DIO
  Marquee-a
 155.    Ubacivanje MARQUEE-a 1
 156.    Ubacivanje MARQUEE-a 2
 157.    Prikaz poruke MARQUEE-a

 158. TABELA /TABLE/
 159.    Ubacivanje tabele (iz TOOLBAR-a) /INSERT TABLE/
 160.    Ubacivanje tabele (iz Table menija) /INSERT TABLE/
 161.    Konvertovanje teksta u tabelu
 162.    Brisanje sadrzaja celije
 163.    Brisanje cijele tabele
 164.    Dijeljenje ćelija /SPLIT CELLS/
 165.    Povezivanje ćelija /TABLE - MERGE CELLS/ iz TABLE menija
 166.    Povezivanje ćelija /TABLE - MERGE CELLS/ meni prečice
 167.    Postavljanje vidljivih pomoćnih linija (iz Table menija)
 168.    Postavljanje vidljivih pomoćnih linija (iz Context menija)
 169.    Postavljanje nevidljivih pomoćnih linija (iz Table menija) /INVISIBLE LINES/
 170.    Postavljanje nevidljivih pomoćnih linija (iz Context menija)
 171.    Razmak između ćelija /CELL SPACING/
 172.    Udaljenost od linije /CELL PADDING/
 173.    Širina tabele /TABLE WIDTH/
 174.    Visina tabele /TABLE HEIGHT/
 175.    Poravnanje table /TABLE ALIGNMENT/
 176.    Boja pozadine table /TABLE BACKGROUND/
 177.    Boja pozadine ćelije /CELL BACKGROUND/

 178. Primjeri /EXAMPLES/ Tabela /TABLE/
 179.    Tabela, celija i boja pozadine /TABLE CELL BACKGROUND/ 01
 180.    Tabela, celija i boja pozadine /TABLE CELL BACKGROUND/ 02
 181.    Primjeri Izrada table 01
 182.    Primjeri Izrada table 02
 183.    Primjeri tabele /TABLE CELL BACKGROUND/ 03
 184.    Primjeri tabela i linkova /TABLES & HYPERLINKS/

 185. 4. DIO
 186. SLIKE /PICTURE/
  Snimanje slike /DOWNLOAD PICTURE/
 187.    Snimanje slike /SAVE PICTURE AS/ iz čitača /BROWSER/
 188.    Snimanje slike /SAVE/ dugme iz čitača /BROWSER/
 189.    Snimanje slike /COPY - PASTE/ iz čitača /BROWSER/
 190.    Promjena imena fajlova /RENAME (Windows Explorer)/

 191. Dodavanje slike /INSERT PICTURE
 192.    Dodavanje slike /INSERT PICTURE/ 1
 193.    Dodavanje slike /INSERT PICTURE/ 2
 194.    Dodavanje slike /INSERT PICTURE/ INSERT PICTURE dugme

 195. Poravnanje i veličina slike
 196.    Horizontalno poravnanje slike
 197.    Vertikalno poravnanje slike /PICTURE - VERTICAL ALIGNMENT/
 198.    Promjena veličine slike
 199.    Zadatak i rješenja /TASK AND SOLUTIONS/ 17_01

 200. Okvir slike /PICTURE BOREDER/
 201.    Okvir slike /PICTURE BOREDER/

 202. Transparenta slike (bez jedne boje) /TRANSPARENT PICTURE/
 203.    Kreiranje transparentne slike /CREATE TRANSPARENT PICTURE/

 204. Transparentna slika i boja pozadine /TRANSPARENT PICTURE & BACKGROUND/
 205.    Transparentna slika i boja pozadine /BACKGROUND/ 1
 206.    Transparentna slika i boja pozadine /BACKGROUND/ (slika bijela) 2
 207.    Boja pozadine dokumenta, tabele celije 1
 208.    Boja ćelije, tabele, dokumenta - promjena unazad /BACK/
 209.    Primjeri /EXAMPLES/ transparente slika
 210.    Primjeri /EXAMPLES/ transparente slika 20

 211. Automatsko smanjenje slike /AUTO THUMBNAIL/
 212.    Automatsko smanjenje slike /AUTO THUMBNAIL/ 1
 213.    Prikaz smanjene slike u BROWSER-u 2
 214.    Slika u ogledalu /FLIP IMAGE/
 215.    Primjer 17_05: Primjeri galerija /GALERY EXAMPLES/ 3

 216. Isjecanje slike /CROP/
 217.    Isjecanje slike /CROP/

 218. Efekat isprana-blijeda slika /WASHOUT/
 219.    Isprana-blijeda slika /WASHOUT/ 1
 220.    Isprana-blijeda slika /WASHOUT/ 2
 221.    Prikaz isprane-blijede slike u BROWSER-u 3
 222.    Prikaz isprane-blijede slike u BROWSER-u 4

 223. Slika kao pozadina ćelije /CELL BACKGROUND/
 224.    Slika kao pozadina tabele /TABLE BACKGROUND PICTURE/
 225.    Slika kao pozadina ćelije /CELL BACKGROUND/ 1

 226. Slika kao hiperlink /PICTURE AS HYPERLLINK/
 227.    Kreiranje foldera /CREATE FOLDER/
 228.    DOWNLOAD slike /DOWNLOAD PICTURE/
 229.    Kreiraj fajla /CREATE FILE/
 230.    Kreiraj drugi fajl /CREATE OTHER FILE/
 231.    Dodavanje slike /INSERT PICTURE/
 232.    Slika kao hiperlink /PICTURE AS HYPERLINK/
 233.    Izbor boje pozadine /COLOR FROM PICTURE AS PAGE BACKGROUND/
 234.    Okvir slike - hipelinka /PICTURE BOREDER - HYPERLINK BORDER/
 235.    Prikaz u čitaču /PREVIEW IN BROWSER/
 236.    Primjer 17_21 - Slika kao hiperlink na sliku
 237.    Primjer 17_21 - Slika kao hiperlink na tekst

 238. Izbor boje pozadane - Koristiti pipetu /BACKGROUND/
 239.    Izbor boje pozadane - Koristiti pipetu /BACKGROUND/
 240.    Primjer: Izbor boje pozadane - Koristiti pipetu /BACKGROUND/

 241. Slika kao pozadina tabele /TABLE BACKGROUND/
 242.    Slika kao pozadina tabele /TABLE BACKGROUND/

 243. Mapirana slika /HOTSPOT/
 244.    Kreiranje mapirane slike /HOTSPOT/ 1
 245.    Prikaz mapirane slike u IE /HOTSPOT/ 2
 246.    Primjer 17_11: Mapirana slika /HOTSPOT/
 247.    Primjer 17_12: Provjera mapirane slike /HOTSPOT/ u IE1
 248.    Primjer 17_13: Provjera mapirane slike /HOTSPOT/ u IE2
 249.    Primjer 17_22 - Računar

 250. Primjeri /EXAMPLES/
 251.    Primjer 17_101: Primjeri /EXAMPLES/ 1
 252.    Primjeri /EXAMPLES/ 21
 253.    Primjeri /EXAMPLES/ 400
 254.    Primjeri /EXAMPLES/ 420
 255.    Primjeri /EXAMPLES/ 440
 256.    Primjeri /EXAMPLES/ 450
 257.    Zadatak i rješenja /TASK AND SOLUTIONS/ 17_02
 258.    Zadatak i rješenja /TASK AND SOLUTIONS/ 17_03


 259. FREJMOVI /FRAMES/
 260.    Kreiranje frejmova
 261.    Kreiranje novog fajla sa frejmovima
 262.    Izbor startnih stranica
 263.    Dijeljenje frejmova (Drag & Drop)
 264.    Dijeljenje frejmova (iz Frame menija)
 265.    Brisanje frejma
 266.    Brisanje okvira frejma
 267.    Postavljanje okvira frejma
 268.    Kreiranje hiperlinka na drugi frejm
 269.    Snimanje Web prezentacije sa frejmova

 270. Štampanje /PRINT/
 271.    Štampanje (iz TOOLBAR-a)
 272.    Štampanje (iz File menija)

 273. Hover Button
 274.    Hover Button

 275. ACTIVE COMPONENTS
 276.    0. Snimi prije dodavanja /SAVE AS/
 277.    1. Dodavanje PLUG IN /INSERT PLUG IN/
 278.    2. Prikaz PLUG IN/PREVIEW PLUG IN/

 279. Organizacija sajta
 280.    Primjer 02: HYPERLINK-a na drugi fajl
 281.    Primjer 03: HYPERLINK-a na drugi fajl
 282.    Primjer 04: HYPERLINK-a na drugi fajl
 283.    Primjer 05: HYPERLINK-a na drugi fajl
 284.    Zadatak i rješenja /TASK AND SOLUTIONS/ 06: Izrada sajta
 285.    Zadatak i rješenja /TASK AND SOLUTIONS/ 07: Izrada sajta sa kvizom
 286.    Organizacija sajta 1
 287.    Organizacija sajta 2
 288.    Primjer 06_2: Pretraga sadržaja i imena fajlova

 289. QUIZ - TEST
 290.    Quiz - test