abc Internet osnove
Istorija Interneta /THE INTERNET HISTORY/

Počeci Interneta su u doba hladnog rata kad je zbog bojazni od atomskog udara.

Najznačajni istraživački radovi razvoja oblika povezivanja računara i računarskih mreža su bili na 4 američka univerziteta (UCLA - University of California Los Angeles, Stanford, Santa Barbara, .

Prva računarska mreža se zvala ARPANET. Uloga američke vojske je bila značajna u finansiranju i razvoju Interneta i Internet tehnologija.

Slika 1. ARPANET (1971)

Slika 2. ARPANET (1980)

 


Slika 3. Distribuirani računarski sistemi /DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEM/

Distribuirani računarski sistemi /DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEM/

Ovi radovi su doveli do podjele velikih računarskih sistema. Tako su nastali distribuirani računarski sistemi /DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEM/. Odlika ovih sistema je da su resursi podjeljeni /DISTRIBUTED/ - hardver /HARDWARE/ i softver /SOFTWARE/ se nalaze na različitim lokacijam, povezni su u mrežu. sastavljen je od hardvera – mnoštva računara povezanih
komunikacionom mrežom
– radi kao jedan sistem zahvaljujući softveru

Korisnik ima utisak da je sve to jedna cjelina tj. jedan računar.

Otkazom ili uništenjem jednog resursa pa čak i spojnog puta veći dio sistema ostaje u funkciji tj. sistem će raditi.

Distribuiran sistem (DS) je skup povezanih računara koje korisnik doživljava kao jedan skladan sistem. Računari su povezani komunikacionom mrežom. Skup računara omogućuje manji broj otkaza sistema.

Distribuiran sistem (DS) je u suprotnosti sa centralizovanim sistemom.
Primjeri distribuiranih sitema:
- Sistem (mobilne) telefonije.
- GPS sistem sa brojnim primjenama.

Nedostaci distribuiranog sistema u odnosu na centralizovan sistem
- Složeniji softver.
- Dio vremena se koristi na komunikaciju pa se smanjuje korisno vrijeme sistema.


Slika 4. Povezivanje različitih računara /CONNECTING DIFFERENT COMPUTERS/

Povezivanje različitih računara /CONNECTING DIFFERENT COMPUTERS/

Internet tehnologije omogućuju povezivanja računara koji rade na istom operativnom sistemu /OPERATING SYSTEM/ ili različitim operativnim sistemima. Priključeni računari mogu biti istog ili različitog tipa.


Slika 5. Povezivanje različitih računara /CONNECTING DIFFERENT COMPUTERS/

 


Slika 6. Razvoj Interneta

Prvi Internet servis koji je ostvario veliku primjenu je E-mail elektronska pošta /ELECTRICAL MAIL/.

1989 godine Tim Berners-.Lee je kreirao World Wide Web (www, Web). To je bio početak razvoja Internet servisa WORLD WILD WEB-a, primjene hiperlinka i hiperteksta kao i vizualizacije prikaza sadržaja na računaru. Prekretnica u istoriji Interneta je razvoj www. Ovom tehnologijom su napravljeni milioni Web stranica sa tekstom, slikom, zvukom i videom.

Neosporna je uloga grafičkih operativnih sistema kao što je WINDOWS, kao i korištenje personalnih računara u primjeni Interneta i Internet tehnologija.

Index