abc Internet osnove
Uvod /INTRODUCTION/

Internet INTERNATIONAL NETWORK (INTERnational + NETwork = INTER + NET = INTERNET) – međunarodna mreža. Internet se često naziva i globalna mreža racunara. Asocijacija za Internet su i pojmovi "mreža nad mrežama" i "mreža svih mreža":

Niko niti bilo koja grupa ljudi nije vlasnik Interneta.

Internet je narastao u ogromnu mrežu mreža i nastavlja rast.


Slika 1. Predstavljanje Interneta

Internet se na slikama predstavalja kao oblak.

   


Slika 2. Mjerne jedinice

 

BInary digiT = bit (binarna cifra ima vrijednosti 0 i 1)

Za prenos podataka na Internetu koristi se mjerne jedinice:

  • bps - bita u sekundi.
  • Kbps - kilo bita u sekundi.
  • Mbps- Mega bits per second (mega bita po sekundi).
  • Gbps - Giga bits per secund (giga bita po sekundi).

Veličina fajla se izražava u:

  • B - bajt.
  • KB.
  • MB.
  • GB.

   

 

Index