abc Internet osnove
Modem

Modem je poseban dio hardvera računara koji omogućeju da se ostvari veza na Interent.

Da bi mogli pristupiti Internetu neophodan je:

  • Računar /CLIENT HARDWARE/
  • Odgovarajući KLIJENT PROGRAM /CLIENT SOFTWARE/.
  • Modem.
  • Telefonska linija.

Modem može biti interni i externi:


Slika 1. Interni modem

Interni modem nalazi se u kučištu računara.


Slika 2. Externi modem

Externi modem nalazi se izvan kučišta računara.

 

Eksterni modemi


Slika 3. Telefonski modem

Telefonski modem /PHONE MODEM/ povezan na telefonsku liniju računar i telefona (može i faks), Samo jedan korisnik može koristiti telefonsku liniju (ili izlazak na internet) u jednom trenutku.


Slika 4. DSL modem

DSL modem povezan na telefonsku liniju korištenjem splitera. Omogućeno je istovremen telefonski razogovor i rad na računaru.


Slika 5. Kablovski modem /CABLE MODEM/

Kablovski modem /CABLE MODEM/

Slika 6. Kablovski modem /CABLE MODEM/

ISDN modem

Index