abc Internet osnove
Povezivanje računara /CONNECTION/

Povezivanje računara u mrežu. Trebaju barem dva računara oprema i softver. Komunikacija u računaru se ne izvodi sa riječima ili slikama nego BINARNIM kodovima (nule i jedinice).


Slika 1. Elementi za povezivanje račuanra

Neophodni elemeti za povezivanje računara:

  • Računar /HARDWARE/
  • SOFTWARE - odgovarajući KLIJENT PROGRAM /CLIENT SOFTWARE/.
  • Mrežna karta NIC /NETWORK INTERFACE CARD/.
  • Kabl /CABLE/

N a p o m e n a: Kod bežične /WIRELESS/ mreže ne koristi se kabl ali mrežna karta mora imati antenu.

   


Slika 2. HOST-BASED mreža

HOST-BASED mreža

Mreža se sastoji od MAINFRAME računara u centru na koji su poovezani terminali (računari skromnijih mogućnosti). MAINFRAM obavlja izračunavanje a terminal služi kao interfejs sa korisnicima.

Za diskusiju: prednosti i nedostaci ovog rješenja.

   


Slika 3. PEER TO PEER mreža

Mreža ravnopravnih računara / PEER TO PEER NETWORK - P2P/

Kod ovog tipa mreže računari su ravnopravni i ne postoje namenski serveri niti hijerarhija računara. Svi računari su jednaki tj. ravnopravni Svaki računar funkcioniše i kao klijent i kao server pa ne postoji administrator koji je odgovoran za cijellu mrežu. Korisnik svakog računara određuje koji se resursi na njegovoom računaru se mogu dijeliti na mreži.

   
 

Klijent server /CLIENT-SERVER/ koncepcija

Index