abc Internet osnove - Toplogija /TOPOLOGY/
HUB unutrašnjost animacija 1


Slika 1. HUB - unutrašnjost

HUB se koristi u toplogiji zvijezde /STAR/ kao zvjezdište, elemenat za spajanje. Prikazana je unutrašnjost HUB-a da se vidi princip rada pri predajI/prijemu podataka i šta se dešava u trenutku pokušaja istovremene predaje podataka.

 

HUB
Slika 2. HUB animacija

Primjer 1.

  1. COMPUTER A šalje predaje podatatak za COMPUTER D uspještno.
  2. COMPUTER A šalje predaje podatatak za COMPUTER D uspještan po drugi put.
  3. COMPUTER C šalje predaje podatatak za COMPUTER B istovremeno i deštava se COLLISION (istovremeno slanje je gubitak podataka).

Slika 3. HUB - Kolizija /COLLISION/ gubitak podataka

Pri pokušaja istovremene predaje podataka dolazi do gubitka podataka /COLLISION/.

 

HUB    Index