abc Internet osnove - Topologija /TOPOLOGY/
Ripiter /REPEATER/

Ripiter /REPEATER/ je uređaj sa dva porta. na jednom portu ripiter prima signal i prenosi na drugi port, tj. obnavlja primljeni signal i prosljeđuje ga na drugi port.

Ripiter /REPEATER/ omogućuje da povećanje dometa tj. maksimalnog rastojanja u mreži.

Loša strana je da dok Ripiter /REPEATER/ šalje podatke neko od učesnika je počeo emitovanje i dolazi do kolizije. Bolje varijante ripitera imaju indikatore emitovanja tako da smanju broj kolizija /COLLISION/.

 

Index