abc Internet osnove - Mreža /NETWORK/
Veličina mreže - LAN, MAN, WAN /NETWORK - LAN, MAN, WAN/

Prikaz m reža /NETWORK/ po veličini.

Prema prostornoj udaljenosti računara - mreže /NETWORKS/ se dijele na:

 

Lokalna mreža /LAN - LOCAL AREA NETWORK/

Lokalna mreža /LAN - LOCAL AREA NETWORK/ je u jednoj kući ili zgradi, jednoj ulici. Računari su blizu jedan drugog. Za LAN u kojem se koriste kablovi koristi se skraćenica LAWN WIRELESS LOCAL-AREA NETWORK.

Najčešće organizacije (topologija /TOPOLOGY/) LAN mreža su:

 

Sabirnica /BUS/ organizacija

Prsten /TOKEN RING/ organizacija

Zvijezda /STAR/ organizacija

 

Metrolitan mreža /MAN - METROPLITAN AREA NETWORK/

Metrolitan mreža /MAN - METROPLITAN AREA NETWORK/ je rasprostaranjena da su računari na udaljenosti do 48 km (< 30 milja). Kampus je primjer MAN mreže. Primjer MAN mreže su mreže u kampusu.

 

WAN - WIDE AREA NETWORK

Računari su udaljeni više od 48 km (> 30 milja).

Internet je primjer WAN mreže.

 

Index