abc Internet osnove - Toplogija /TOPOLOGY/
Sabirnica /BUS/ organizacija

Šema sabirnica /BUS/ organizacije mreže.

 

Jedna od 3 osnovne topološke organizacije je sabirnica /BUS/ (vidi sliku). Svi računari priključeni na BUS mogu da očitaju podatke koje šaje jedan od računara. Samo računar kome su upućeni podaci ih prihvata, ostali računari odbacuju prispjele podatke koji im nisu upućeni.

Računari se povezuju sa T konektorom na BACKBONE kabl.

Princip rada sabirnice /BUS/:

  1. Računar 2 prije slanja sluša da li neko već šalje podatke.
  2. Ako niko ne šalje Računar 2 počinje sa procesom slanja /SENDING/.
  3. Računar 5 prepoznaje da je poruka za njega i prihvata je /RECEIVE/.
  4. Budući da drugi računari nisu slali za vrijeme procesa nije se desilo ometanje /COLLISION/ i proces je uspješno završen.

Krajevi BUS-a se završavaju sa završetkom /TERMINATOROM/  da bi se sprijećila refleksija /REFLECTION/ električnih signala.

 

Index