abc Internet osnove - Toplogija /TOPOLOGY/
Prsten /TOKEN RING/ organizacija

Jedna od 3 osnovne topološke organizacija je Prsten /TOKEN RING/ (vidi sliku). Računari su povezani u Prsten po principu svaki računar ima prethodnog i slijedećeg. Podaci se šalju prvom do sebe ali samo u jednom smijeru. Podatke će prihvatiti računar ćija je adresa navedena uz podatke.

Šema prsten /TOKEN RING/ organizacije mreže.

Neodstaci TOKEN RING organizacije su:

  • Prekidom Prstena /TOKEN RING/ onemogućen je rad TOKEN RING-a.
  • Teško je dodavanje novog računara u TOKEN RING.

 

Primjer 1. COMPUTER1 šalje podatak COMPUTER4. Podatak će prvo ići do COMPUTER2, COMPUTER3 pa tek onda do COMPUTER4.COMPUTER2 i COMPUTER3 će proslijediti podatak do COMPUTER3 i COMPUTER4 respektivno.

 

Index