abc Internet osnove - Toplogija /TOPOLOGY/
Zvijezda /STAR/ organizacija

Jedna od 3 osnovne topološke organizacija je zvijezda /STAR/ (vidi sliku). Računari su povezani u zvijezde po principu da u sredini se nalazi zvjezdište na koje su povezani svi uređaji. Svaki od uređaja može da štalje podatke bilo kojem od ostalih preko zvjezdišta. Zvjezdište može biti HUB ili SWITCH.

HUB dozvoljava ostvarenje samo jednog prenosa u jednom trenutku. Vidi animaciju >> .

SWITCH dozvoljava ostvarenje veše prenosa u jednom trenutku. Vidi animaciju >> .

Primjeri povezivnaja HUB-a i SWITCH-a je na slijedećim slikama:

Šema zvijezde /STAR/ organizacije mreže.

Slika 1. Zvijezda /STR/ - zvjezdište je HUB

Slika 2. Zvijezda /STAR/ - zvjezdište je SWITCH

   

Prednosti LAN mreže tipa Zvijezda /STAR/

Nedostaci LAN mreže tipa Zvijezda /STAR/

Lako se otkriva greša i mijenjaju dijelovi.

Zahtjeva više kabla od linearne topologije. Ako se SWITCH ili HUB pokvari otkazuje cijela mreža.Podložna je zagušenje.

 

Index