abc Internet osnove - Internet i servisi /INTERNET SERVICES/
FTP - FILE TRANSFER PROTOCOL

FTP - FILE TRANSFER PROTOCOL je protokol za slanje /UPLOAD/ i prijem /DOWNLOAD/ fajlova na Internet.

FTP klijent program prikazuje :

  1. Podatke na računaru korisnika,
  2. Podatke na Internetu,
  3. Status pri slanju /UPLOAD/ i prijemu /DOWNLOAD/
  4. Prethodne i trenutne aktivnosti računara

Postavljanje (slanje) sadržaja na Web se zove UPLOAD. Pri ovom se koristi program za FTP /FILE TRANSFER PROTOCOL/. Neki od BROWSER-a imaju ovu mogućnost, ali su namjenski programi pogodniji.

Animacija slanja fajla /UPLOAD/ na stranicu:

  1. Prvo se izvodi upoređivanje sadržaja na računaru i Internetu
  2. Ima jedan fajl razlike.
  3. Izoveđenje UPLOAD-a.

 

Index