abc Internet osnove
Elektronska pošta /E-mail/

Elektronska pošta /E-mail/ je jedan od Internet servisa. E-mail je skračenica od ELECTRONIC MAIL. Prvi e-mail je poslan 1971. između dva računara koji su se nalazila jedan pored drugog. Danas milioni ljudi imaju e-mail adresu /E-MAIL ADDRESS/ koju možete prepoznati po simbolu @ koji je obavezan u E-mail adresi. Da bi poslali poruku putem elektronske pošte potrebno je da znamo E-mail adresu primaoca.

Primjer e-mail adrese /E-MAIL ADDRESS/: info@gmail.COM

Velika odlika e-mail-a je da ne moramo plaćati za svaku pošiljku. Vaš e-mail može dospjeti na drugu stranu svijeta u sekundu.

Za uspješano slanje elektronske pošte potrebno je da poznajete E-mail adresu primaoca.

SPAM je reklamni E-mail, E-mail sa reklamnom porukom.

Termini koji se koriste u radu sa elektronskom poštom /E-mail/:

FORWARD - proslijedi poruku

REPLAY - odgovori na poruku

COMPOSE - kreiraj poruku

SIGN IN - prijavi se

SIGN OUT - odjavi se

ATTACHMENT prilog-dodati fajl uz elektronsku poruku.

 

 

Index