abc Internet osnove
OUTLOOK EXPRESS - klijent

OUTLOOK EXPRESS klient program za rad sa e-mail-om (Internet servisom).Koristi se za slanje, prijem elektronske pošte, arhiviranje pisama, vođenje evidencije o primljenoj i poslanoj pošti, čuva obirsanu poštu kao i poštu u pripremi.

Dugmad u OUTLOOK EXPRESS-u

INBOX su primljena pisma

OUTBOX su pisma za slanje

SENT ITEMS su poslana pisma

DELETE ITEMS su obrisana pisma

DRAFT u pisma u pripremi

TO je adresa primaoca pism

CC - CARBON COPY - adresa(e) dodatnih primaoca pisma

BCC - BLIND CARBON COPY - adresa(e) skriveni primaoci pisma

SUBJECT - tema pisma

ATTACH /ATTACHMENT/ - dodatak pismu

FROM - adresa pošiljaoca poruke

Termini koji se koriste u radu sa elektronskom poštom /E-mail/:

FORWRARD - proslijedi poruku

REPLAY - odgovori na poruku

COMPOSE - kreiraj poruku

SIGN IN - prijevi se

SIGN OUT - odjavi se

ATTACHMENT prilog-dodati fajl uz elektronsku poruku.

 

 

Index