abc Internet osnove - Internet i servisi /INTERNET SERVICES/
www - /WORLD WIDE WEB/

Prije pojave WORLD WIDE WEB - www - Web-a Internet su koristili samo tehnički obrazovani ljudi.Bio je tekstualno orijentisan i nije se mogao koristiti princip klikni na riječ ili sliku.Tad Internt nije bio jednostavan za korištenje. Ove tehnologija (korištenjem hiperteksta i vizualizaciom) je dovaela do izrade miliona Web stranica sa tekstom, slikom, zvukom i videom.

Sad je jednostavno preći (skoćiti JUMP) sa jedne na drugu stranicu samo se klikne mišem.

Web je veliki izvor ažurnih informaicja i vijesti. Možete pronaći vijest kad vam treba.

Web vam omogućuje da jednostavnije kupujete (prodavnica je u vašoj sobi), Možete proizvod da razgledate prije kupovine u detaljne opise, tehničke detalje ili komentare onih koji su to kupili ili bili na tom lokalitetu (turizam). web nam omogućuje da putem Interneta izaberemo, naručimo proizvod, uslugu, da se edukujemo ili zabavimo. Možete vidjeti proizvod prije nego što stigne u vaše mjesto. Vidjeti događaj bez obzira na kom kontinentu se desio ili se dešava. Preuzimanje fajlova sa web stranice se naziva DOWNLOAD.

Multimedija je veoma velika na Web-u. Možemo igrati igrice, slušati radio, gledati video putem WORLD WIDE WEB-a.

Sadržaj na Web može postaviti ko god želi bez obzira gdje živi. Izrada Web sajta je pojednostavljena tako da i svako može da napravi Web sajt.

Web je takođe i veliki izvor edukativnog materijala. Imaju Web sajtovi za djecu i odrasle, različiti sadržaji od ozbiljnih do zabavnih i sportskih.

Prije pojave WWW rad na Internetu se zasnivao na kucanju naredbi kao što je na slici.

 

Da bi pregledali sadržaj Web-a koristi se čitač /BROWSER/ >>

Index