abc Internet osnove
Pretraživači /SEARCH ENGINES/

Postoje posebni Web sajtovi koje se zovu pretraživači /SEARCH ENGINES/ koji vam pomažu da nađete Web sajtove ili Web stranice koje vam trebaju.

Pretraživači se zovu i mašine za pretraživanje sadržaja.

Pretraživači /SEARCH ENGINES/ se dijele na:

  • Pretraživači po ključnim riječima /KEY WORDS/. Predstavnik je GOOGLE.
  • Pretraživači po katalozima/direktorijima. Predstavnik je YAHOO.

Za rad sa pretraživačima sa ključnim riječima korisnik mora znate adekvatnu ključnu riječ ili grupu riječi po kojoj izvodi pretraživanje sadržaja na Internetu i to je pretraživač po ključnim riječima /KEY WORDS/.

Pri radu sa pretraživačima po katalozima - po oblastima očekuje se da korisnik poznaje hijerarhijski položaj podatka. Na slici je prkazan primjer za:

  1. COMPUTER AND INTERNET
  2. SOFTVARE

Na ekranu je dio ponude za ovo pretraživanje na www.yahoo.com.

 

BING je /DECISION ENGINE/

Bing je pretrаživаč koji pronаlаzi i orgаnizuje odgovore tаko dа potrebe možete uraditi brže.

 


Duck Duck Go


Dogpile


Webopedia

 
       


Duck Duck Go


Yippy (formerly 'Clusty')


Mahalo

 

 

Index