abc Internet osnove
Internet servis - www - Pretraživači /SEARCH ENGINES/ - Tehnike pretraživanja

Za brzo pronalaženje sadržaja osm dobre mmašine potrebno je da dobar način postavaljanja upitA /QUERY/.

Pričitajte upotsva: Na mnogim lokacijama se nalaze upitstva za korištenje mašina za pretraživanje. Korisne informacije možete tu naći.

Budite jasni ali kratki: Upit treba dasadrži dovoljno riječi da bi se razultati nalazili na vrhu spiska. Ako ima previše riječi može se desiti da se tražena strana nađe tek na kraju spiska. Počnite sa nekoliko riječi a zatim postepeno dodajte nove i njima zamjenljive riječi da bi dobili bolje rezultate.

Slijedeći primjer sadrže rezultate naizgled istog upita - taraženje miša /MOUSE/.

Jednostavan upit MOUSE ima za posljedicu prikaz podatak- sadržaja na Internetu o životinji , računarskom miš kao i junaku crtanih filmova MICKEY MOUSE.

Slika 1. Upit: MOUSE

 
   

Dodavanjem riječi COMPUTER vrši se izbor i smanje broje prikazanih linkova.

Slika 2. Upit: MOUSE COMPUTER

 
   

Zamjenom riječi COMPUTER došlo je do izmjene redoslijeda prikaza pojedinih stranica.

Slika 3. Upit: COMPUTER MOUSE

 
   

GOOGLE (a i neki drugi pretraživači) nude prikaz slika prema traženom terminu. Na Upit: COMPUTER MOUSE dobijate listu kao na slici 4.

Slika 4. Slike, Upit: COMPUTER MOUSE

 
   

Brianjem riječi COMPUTER Upit glasi : MOUSE dobijate listu kao na slici 5. Jasno je da kod ovakog odgovra trebate ili potreošiti više vremne za izbor ili izmjeniti upit.

Slika 5. Slike, Upit: MOUSE

 

Primjenite logiku: Logički opertori NAD, OR i NOT omogućuju da rezultatima obuhvatite stranice sa određenim riječima ili da isključitet stranice sa određenim riječima. Ako otkucate riječi COMPUTER i MOUSE biće prikazane stranice koje sadrže oba termina. Jasno ako stavitie NOT ispred neke od riječi stranice sa tom riječi će biti isključene. Google podrazumjeva da kad postavljate upis sa više riječi da je operator AND.

Može biti korsino da se upoznate i sa stranicom za složeno pretraživanje.

Primjeri polja, aktivnosti koja se izvodi i zamjene za operator,

Naziv polja

Opis aktivnosti pretraživanja

Opertor

Zamjenska oznaka za operator

WITH ALL OF THE WORDS

sa svim riječima koje se nalaze u polju

AND

+

WITHOUT THE WORDS

bez riječi u polju

NOT

-

WITH ANY OF THE WORDS

s bilo kojom riječi iz upita

OR

N a p o m e n a: Neke od mašina za pretraživanje koriste i izmjeske oznake za operatore.

Korištenje navodnika: Kad koristite navodnike to ukazuje mašini za pretraživanje da treba da koristi navedene riječi kao frazu.

 

Index