abc Internet osnove
TCP/IP familija protokola /TCP/IP FAMILY OF PROTOCOLS/

TCP/IP je veliki skup različitih komunikacionih protokola baziranih na oroginalnim protokolima TCP i IP.

TCP - Transmission Control Protocol
TCP se koristi za prenos podataka od aplikacije do mreže.

TCP je odgooran za podjelju podatka na IP pakete prije slanja i ponovnog povezivanja IP paketa u cljeinu pri prijemu.

IP - Internet Protocol
IP brine o kumunikaciji sa drugim računarima.

IP je odgovoran za slanje i prijem paketa podataka na Internetu.

HTTP - Hyper Text Transfer Protocol
HTTP brina o komunikacije između Web servera i Web čitača /BROWSER/.

HTTP se koristi za slanje razhteva od Web klijenta /BROWSER/ do Web servara, povratka Web sadržaja ( web pages) od servara do kllijenta.

HTTPS - Secure HTTP
HTTPS brine o bezbjednoj komunikaciji između Web servera i Web BROWSER-a.

HTTPS tipično upravlja sa transkacijama kreditnih kartica i drugih osjetljvih podataka.

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
SMTP se koristi za slanje elektronskih pošiljki.

E-mail za prijem koristi POP3 protokol a slanje pošiljki SMTP protokol.

POP - Post Office Protocol
POP se koristi za prijem elektronskih pošiljki od E-MAIL. servera do vašeg računara.


IMAP - Internet Message Access Protocol
IMAP se koristi za čuvanje i očitavanje E-mai-ova.

Email je jedan od najvažnijih korisnika TCP/IP, mada to korisnik ne primjećuje jer radi sa klijent aplikacijom ( Microsoft Outlook, Netscape Communicator i sl). Protokoli su već pobrojani.

FTP - File Transfer Protocol
FTP brine o prenosu fajlova između računara.

UDP je vrlo sličan TCP, jednostavniji je ali je manje pouzdan.

Index