abc Internet osnove
Jedinstvena adresa URL /UNIFORM RESOURCE LOCATOR/

Jedinstvena adresa je skraćenica engleskih riječi Uniform Resource Locator, globalna adrese dokumenta ili drugih resursa na Internetu. Prvi dio adrese se zove protokol identifikator i on ukazuje šta taj protokol radi. Drugi dio je ime resursa i on specificira IP adresu i ime domena gdje se resurs nalazi /LOCATION/. Protokol identifikator i ime resurasa su razdvojeni sa dvotačkom i dvije kose crte /A COLON AND TWO FORWARD SLASHES/.

Primjer: dva URL prikazuju različita dva fajla:

  1. http://www.znanje.org/index.html
  2. http://www.znanje.org/abc.htm

Slijedeća dva URLs prikazuju različita domena:

  1. http://www.znanje.org/index.html  HOME PAGE domena www.znanje.org
  2. http://www.enovine.net/index.html  HOME PAGE domena www.enovine.net 

Redirekcija /REDIRECT/ preusmjeravanje sa jedne adrese na drugu.

Primjeri:

www.znanje.org/knjige  adresa vas odvodi na dokument http://www.znanje.org/knjige.htm

www.znanje.org/abc  adresa vas odvodi na dokument http://www.znanje.org/abc.htm

 

 

Index