abc Internet osnove - Paket /PACKET/
Podjela na pakete animacija 1

Fajlovi koji se šalju putem Interneta se dijale na manje cjeline - pakete /PACKET/. Svaki od ovih paketa postaje zasebna cjellina koja putuje Internetom. Jedna Web stranica ili e-mail može biti podijeljen i u tuce paketa. Svaki paket sadrži osim podataka iz fajla i podatke:

  • adresu računara koji ga šelje
  • adresu računara koji ga prima
  • ime fajla (čiji je dio)
  • koliko paketa ima

Paketi mogu kroz Internet putovati različitim putanjama /ROUTES/ ali na odredištu formiraju fajl u ispravnom redoslijedu tj identičan fajl kao na početku.

Prenos fajla u dijelovima, paketi /PACKETS/ animacija.

SWITCH

Fajlovi koji se prenose putem Internetu se dijele na pakete.

 

   

Index