abc Internet osnove
Ruter /ROUTER/


Slika 1. Način funkcionisanja poštanskog sistema

Ruter /ROUTER/ određuje putanju paketa na Internetu. Ruter vodi evidenciju o povezanosti ostalih rutera na Internetu i podatke smiješta u tabelu. Na osnovu ovih podataka ruter određuje (vrši isbor) kojim putem (rutom) upućuje poketa prema adresi od primaoca. Rutreri sami ažuriraju ove tabele na osnovu trenutnog stanja na Internetu, tj. ako neki od puteva nije prohodan taj se briše iz tabele kao i ako se pojavi novi i on se dodaje u tabelu.

Kad je paket poslan sa računara on dolazi na IP ruter. Ruter je odgovoran za određivanje putanje /"ROUTING"/ paketa na tačno određeno odredište direktno ili preko drugih rutera. Put koji slijedi paket može biti različita od puta ostalih paketa iste komunikacije. Ruter je odgovoran za ispravno adresiranje zavisno od saobraćaja, grašaka na mreži ili drugih parametara.


Slika 2. Povezivanje rutera /ROUTER/

Ruter /ROUTER/ najčešće povezan na lokalnu mrežu preko SWITCH-a (ili HUB-a), na Internet preko modema (najčešće DSL ili CABLE).


Slika 3. Različite putanje paketa iste komunikacije

Ruter izvodi izbor rute (putanje) kuda upućuje paket na osnovu adrese odredišta paketa. Svaki ruter dodaje paketu adresu slijedećeg rutera.

Svaki ruter vodi tabelu rutiranja na osnovu mrežnih adresa. Sadržaj tabele je promjenljiv na osnovu trenutnog stanja na mreži. Moguće je dodavanje i brisanje podataka određenog rutera iz tabele rutiranja zavisno o trenutnom stanuju mreže. Parametri tabele su različiti mogu biti:

  • dužina trajanja prenosa,
  • broj rutera na putanje,
  • cijena prenosnog puta

Putanje mogu biti:

  • Statičke (podatke unosi administrator)
  • Dinamičke (podatke formira ruter).

Izbor rute (putanje) /ROUTING/ izvodi ruter /ROUTER/ na osnovu IP adrese odredišnog računara i pri tome koristi IP protokol.

IP adresa se sastoji od 4 grupe brojeva od 0 do 255 međusobno razdvojeni tačkom.

Primjeri IP adresa:
80.87.240.25
10.0.0.1


Slika 5. Simbol rutera

Simbol za ruter /ROUTER/

 

 

Index