abc Internet osnove
Ruter /ROUTER/ animacija

Kad je paket poslan sa računara on dolazi na IP ruter. Ruter je odgovoran za određivanje putanje /"ROUTING"/ paketa na tačno određeno odredište direktno ili preko drugih rutera. Put koji slijedi paket može biti različita od puta ostalih paketa iste komunikacije. Ruter je odgovoran za ispravno adresiranje zavisno od saobraćaja, grašaka na mreži ili drugih parametara.

SWITCH

 

  1. Paket 1 dolazi do rutera A. Ruter A ga upućuje do rutera C
  2. Paket 2 dolazi do rutera A prije nego što je veza prema ruteru C slobodna i zato ga ruter A upućuje do rutera B.
  3. Paket 3 dolazi kad je put prema ruter C sloboda i zato ga ruter A upućuje ka ruteru C.

Index