abc Internet osnove
Otkrivanje greštaka na mreži korištenjem PING, TRACERT, IPCONFIG, NSLOOKUP /NETWORK TROUBLESHOOTING USING PING, TRACERT, IPCONFIG, NSLOOKUP/


Slika 1. Komandni mod /COMMAND MODE/ CMD

Komandni mod /COMMAND MODE/ CMD

Za izvođenje PING, TRACERT, IPCONFIG, NSLOOKUP naredbi iz WINDOWS okruženja treba preći u CMD okruženje.

Prelazak u CMD mode, postupak:

 1. START meni.
 2. SEARCH polje.
 3. CMD otkucati.
 4. ENTER taster.
 5. CMD prozor otvara se.
 6. Kraj.
 


Slika 2. IPCONFIG listing

IPCONFIG naredba

IPCONFIG naredba prikazuje sve tekuće vrijednosti TCP/IP mreže. Naredba nam daje osnovne informacije: IP adresa računara, adresu ruter a, DNS servera DHACP itd.

IPCONFIG naredba se izvodi kucanjem:

 1. IPCONFIG otkucati.
 2. ENTER taster.
 3. Ekran - Prikazuje se ispis traženih podataka.

N a p o m e n a: Za sve podatke otkucati IPCONFIG /all

   


Slika 3. PING listing

PING naredba

PING naredba omogućuje slanje signala do drugog uređaja na Internetu da bi vidjeli da li je aktivan. Ako je uređaj aktivan dobićemo vrijeme odziva.
Ako uređaj nije aktivna dobijamo poruku:
PING REQUEST COULD NOT FIND HOST NEMA_ADRESE.COM. PLEASE CHECK THE NAME AND TRY AGAIN.

Ako otkucamo ping sa adresom našeg rutera i on ne odgovori to znači da je put ili sam naš ruter neispravan. Poruka će biti:
REQUEST TIMED OUT.

PING naredba se izvodi kucanjem:

 1. PING otkucati.
 2. ENTER taster.
 3. Ekran - Prikazuje se ispis traženih podataka.
   


Slika 4. TRACERT listing

TRACERT naredba

TRACERT naredba omogućuje da vidimo korak po korak rutu koju paket prolazi do navedene adrese. Na svom putu do google.com paketi mogu ići različitim putanjama /ROUTE/.

TRACERT naredba se izvodi kucanjem:

 1. TRACERT otkucati.
 2. ENTER taster.
 3. Ekran - Prikazuje se ispis traženih podataka.
   


Slika 5. NSLOOKUP listing

NSLOOKUP naredba

NSLOOKUP naredba očitava DNS zapis i omogućuje nam da dobijemo IP adresu /IP ADDRESS/ na osnovu imena domena ili ime domena /DOMEN NAME/ na osnovu njegove IP adrese /IP ADDRESS/.

Budući da se ovi podaci nalaze u DNS serveru NSLOOKUP naredba je u stvari upit DNS serveru za ove podatke.

NSLOOKUP naredba se izvodi kucanjem:

 1. NSLOOKUP otkucati.
 2. ENTER taster.
 3. Ekran - Prikazuje se ispis traženih podataka.

 

Index