abc Internet osnove
Hipertekst /HYPERTEXT/

Hipertekst /HYPERTEXT/ omogućuje nelinearno čitanje. Po potrebi se prelazi sa stranice na stranicu. Klikom na hiperlink - vezu - link /HYPERLINK/ Posebno označene riječi, slika i sl., koje predstavljaju vezu ka dodatnim informacijama ili drugim web stranicama, omogućuju prelazak sa jednog na drugi sadržaj i nazivaju se hiperlink - vezu - link /HYPERLINK/

Klikom na link /HYPERLINK/ daje se naredba programu (aplikaciji) da pozive izabranu stranicu (dio stranice) i prikaže je na ekranu ili izvede aktivnost.

Primjer animacija 1: Na stranici http://www.znanje.org/  se nalazi link Drustvo. Klikom na ovja link DRUSTVO mijenja se stranica i prikazuje se sadržaj izabrane stranice http://www.znanje.org/drustvo.htm

 

Klikom na link /HYPERLINK/ daje se naredba programu (aplikaciji) da pozive izabranu stranicu (dio stranice) i prikaže je na ekranu ili izvede aktivnost.

Primjer animacija 2: Na stranici http://www.znanje.org/abc/  se nalazi link abc Internet osnove. Klikom na ovja link SWITCH mijenja se stranica i prikazuje se sadržaj izabrane stranice za animaciju rada SWITCH-a.

 

 

Multimedijalni fajl može da sadrži: tekst, slike, animacije, zvuk, video.

Index