abc Internet osnove
OSI model /OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION MODEL/

OSI model /OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION MODEL/ omogućuje standardizaciju mreže /NETWORK/ . Radi lakšeg pamćenja za englesko govorno područje se koristi akronim.

LAYER

Akronim

Sloj

7. APPLICATION LAYER

ALL

Sloj aplikacije

6. PRESENTATION LAYER

PEOPLE

Sloj prezentacije

5. SESSION LAYER

SEEM

Sloj sesije

4. TRANSPORT LAYER

TO

Transportni sloj

3. NETWORK LAYER

NEED

Mrežni sloj

2. DATA LINK LAYER

DATA

Sloj podataka

1. PHYSICAL LAYER

PROCESSING

Fizički sloj

 

7. APPLICATION LAYER
6. PRESENTATION LAYER
5. SESSION LAYER
4. TRANSPORT LAYER
3. NETWORK LAYER
2. DATA LINK LAYER
1. PHYSICAL LAYER

Svaki sloj /LAYER/ dodaje dio kodova uz postojeće podatke. Ovi dodaci služe za prolazak podataka kroz mrežu i omogućuju rad slojeva.

Poređenje-asocijacija: Kad nekom šaljete SMS poruku uz vašu poruku (oko 160 znakova) sa vašeg mobilnog se šalje broj vašeg mobilnog kao i broj mobilnog kome je poruka upućena. Tako i slojevi dodaju neophodne podatke prilikom slanja.

Poređenje-asocijacija telefonski poziv (Sloj sesije /SESSION LAYER/): Početak i završetak telefonskog razgovor se izvodi po protokolu. Na telefonski poziv uglavnom se javljate sa HALO i kad čujete odgovor počinje razgovor. SESION LAYER odlazi na mrežu, pronalazi odredišni računar, pita ga može li proces komunikacije sa izvornim /SOURCE/ računarom. Po prihvatanju počinje sesija.

Poređenje-asocijacija slanje pisma (Mrežni sloj /NETWORK LAYER/): Pismo stavljamo u kovertu i ubacujemo u sanduće. Daljnju brigu o prenosu pisma (koverte) obavlja poštanski sistem pronalazeći najpovljniji način shodno trenutnoj situaciji. Primalac nalazi kovertu u poštanom sandučiću otvara kovertu i dobija pismo.

Opis kreatnja paketa: Ruter /ROUTER/ određuje putanju /ROUTING/ paketa na Internetu. Ovaj izbor se izvodi na osnovu IP adrese odredišnog računara i pri tome koristi IP protokol. Ruter >>

Promjena naziva podatka u toku prolaska kroz slojeve i aktivnosti koje se izvode u slojevima je u slijedećoj tabeli..

Sloj

Asocijacije

Podatak

Sloj i namjena

Opis

7


Aplikacija koja ima pristup mreži može prenijeti podatke /DATA/

Podaci / DATA/

Sloj aplikacije /APPLICATION/
Pristup mreži
 

Omogućuje da aplikacija osim rada u lokalu može da koristi mrežne resurse.
PC /PERSONAL COMPUTER/ - lični računar namjenjen za jednog korisnika. Za rad u mreži trebaju barem dva računara. Da bi PC radio u mreži treba mu dodatak koji obezbjeđuje rad više računara .To je u ovom sloju.

6


Svako prezentuje podatke na svoj način. Za međusobno razumijevanje moramo znati način predstavljanja.

Podaci / DATA/

Sloj prezentacije /PRESENTATION/
Predstavljanje podataka i pretvaranje & Enkripcija

Različiti računari koriste različite sisteme predstavljanja podataka. Ovaj sloj izvodi pretvaranje iz sistema u sistem (ASCII, EBCDIC, BCCD, ANSI u binarni kod). Pretvara sistem specifični format u internet format tj. pojednostavljeno račeno pretvara slova u binarni kod.

5
Sinhronizuje početak, tok i kraj komunikacije je ragulisan kao semafor /SESSION/. Zeleno (početak zalenog talasa-kretanja), crveno kraj procesa.

Podaci / DATA/

Sloj sesije /SESSION/
Komuniciranje između hostova

Počinje, rukovodi i zaustavlja sesiju. Koordinira komunikaciju između aplikacija na 2 računara. Održava redoslijed. (Vidi prethodnu asocijaciju telefonski poziv). Sinfronizira protok podataka /STREAM DATA/ npr. video i audio za video sesiju.

4
Transport obavlja prenos paketa.

Segmenti /SEGMENTS/

Transportni sloj /TRANSPORT/
END-TO-END Konekcije

Segmentira i spaja pakete i odgovoran je za pakete. Na ovom sloju se koriste dva protokola: TCP (CONNECTION ORIENTED) i UDP (CONNECTION LESS) Pouzdanost. (Paketi)

3
Na mreži /NETWORK/ ruter ostvaruje vezu na osnovu IP adrese odredišta. (Npr. 8.8.8.8 = google.com)

Paketi /PACKETS/

Mrežni sloj /NETWORK/
Izbor putanje i logičko adresiranje (IP).

Izbor najbolje putanje za pakete od izvornog /SOURCE/ do odredišnog /DESTINATION/ računara. Izvodi izbor putanje za različite LAN i WAN mreže bazirane na mrežnoj adresi. (Gubitak paketa). Koristi Internet protokol (IP PROTOCOL).

2
Dva sloja su u drugom lejeru. NIC omogućuje povezivanje računara i haba-sviča /HUB-SWITCH/, po potrebi izvodi i korekciju grešaka.

Frejmovi /FRAMES/

Sloj podataka /DATA/
Fizičko adresiranje (MAC& LLC)

Podijeljen u dva sloja koji obezbjeđuju. 1. prenos podataka između mrežnih uređaja. 2. Korekciju grašaka na fizičkom sloju. Koriste MAC adrese. Primjer uređaja su svič /SWITCH/ i hab /HUB/, pamte samo uređaje spojene na njih. (NIC)

1
Fizički kablovi prenose bitove (ima nema - sijalica)

Bitovi /BITS/

Fizički sloj /PHYSICAL/
Medij, signal i binarni prenos.

Vrši prenos električnih signala (binarni prenos), Sačinjavaju ga kablovi, HUB, REPEATER.

Pitanja za provjeru znanja o OSI modelu:

  1. Koji sloj se sastoji od dva sloja.
  2. Sloj koji brine o toku razmjene podataka.
  3. Sloj koji koristi pakete.
  4. Sloj koji dijeli podatke.
  5. Sloj koji koristi IP adrese kao osnovu rada.
  6. Sloj koji prilagođava računar za korištenje mreže.
  7. Sloj koji pretvara podatke za računar bez obzira na koji način su zapisani na odredišnom računaru.
  8. Sloj kojem je osnov rada binarni brojni sistem.
  9. Sloj u kojem se odlučuje da li će biti uspostavljena konekcija da bi se obavio prenos podataka.
  10. Sloj u kojem se bira najbolja putanja za prenos.

Index