abc Internet osnove
Web sajt /WEB SITE/

Jedan fajl - dokument na Web-u se zove WEB PAGE (Web stranica). Skupina Web stranica /WEB PAGE/ međusobno povezanih koji čene cjelinu sa zajedničkom početnom stranicom /HOME PAGE/ čine Web prezentaciju - Web sajt /WEB SITE/.

Na slijedećoj slici je predstavljena organizacija Web sajta - Web prezentacije /Web SITE/.
Svaki od dokumenta - fajlova je Web stranica /Web PAGE/ (leonardo.html, rafaelo.html, donatelo.html)
Početna stranica Web prezentacije se zove HOME PAGE.
Sadržaj Web sajta /Web SITE/ na Internetu je vidljiv sa čitačem /BROWSER/. Sadržaj na Internetu, samim tim Web sajta može mijenjati samo osoba koja ima nalog i lozinku za pristup sadržaju u ovom slučaju Web sajtu. Svi ostali mogu samo da gledaju Web sadržaj i ne mogu da brišu Web sadržaj.

Postavljanje sadržaja na sajt se zove UPLOAD.
Preuzimanje fajlova sa Interneta se naziva DOWNLOAD.

Index