abc Internet osnove
Zlonamjerni softver /MALICIOUS SOFTWARE/ i zaštita

Zlonamjerni softver može dospjeti na računar putam:

  • elektronske pošte
  • kopiranja fajlova sa (diskete, STICK-a, CD-a, DVD-a)
  • sa određenih Web stranica

 

VIRUS - Programi koji imaju namjenu da poremete rad računara ili softvera se zovi virusi /VIRUSES/. Virus može dospjeti u vaš računar putem elektronske pošte, ili gledanjem Web stranice koja ima virus. Tada se obavlja komunikacija kliijent /CLIEN/ računara i računara na kojem je virus.

 

SPYWARE - Program koji se potajno instalira na računar i prikuplja podatke o koriniku se zove SPYWARE

 

COOKIES - Fajlovi koji čuvaju informacije unesene na neku Web stranicu se nazivaju COOKIES.

COOKIES se sa računara mogu obrisati iz čitača BROWSER-a iz INTERNET OPITONS dijalog prozora.

 

Zaštita

Za zaštitu od virusa se koriste anitvirus programi (KASPERSKI, NOROTN, NOD). Prije korištenja antivirus programa treba ažurirati njegovu bazu.

FIREWALL se koristi kao zaštita od nedozvoljenog pristupa putem Interneta.

N a p o m e n a:
SPAM je reklamni E-mail, E-mail sa reklamnom prukom. SPAM nije maliciozni softver.

Index