abc Internet osnove
Tipovi fajlova na Internetu

Format fajla koji se koristi na Web za fotografije - slike:

  • .jpg
  • .gif
  • .png

N a p o m e n a: format .bmp se rijetko koristi radi veličine fajla.

Format fajla koji se koristi za rad sa ADOBE ACROBAT READER-om je .pdf

Ime formata PDF fajla je nastao kao skraćenica od riječi Portable Document Format.

Format fajla koji se koristi na Web-u za grafiku (npr. Za logo) .gif

Radi osobina ekrana na Internetu se češće koriste ekranski fontovi tj. fontovi porodice SANS-SERIF:

  • ARIAL
  • TAHOMA
  • VERDANA
  • SWISS
  • HELVETICA

Index