abc Internet osnove
Simboli

Grafički prikaz

Simbol

Opis za memorisanje

Simbol za HUB

Samo jedna predaja u jednom trenuktu. Jedna veza se može da ostvari u jednom trenutku.

Simbol za SWITCH

Više istovremenih veza.

Simbol za ruter /ROUTER/

Kretanje raznim putanjama na Internetu

Index