abc Internet osnove
Granica - brana /FIREWALL/

FIREWALL server, obezbjeđuje lokalnoj mreži branu, ili granicu. Osnovna namjena Firewall-a je filtriranje mrežnog saobraćaja.

FIREWALL se obično postavlja između spoljašnjeg svijeta i Internet mreže.

Slika 1. Mjesto postavljanja FIREWALL

Prolazak svih veza između računara u i izvan lokalne mreže kroz FIREWALL server ozbezjeđuje se uticaj na sigurnost..

FIREWALL može biti podešen da bira konekcije i protokole:

  • Dozvoljava svim servisima da prođu, ukoliko nisu eksplicitno zabranjeni.
  • Blokira sve servise, ukoliko eksplicitno nisu dozvoljeni.

Češće se primjenjuje drugi. Kad se pojavi novi protokol ili nepoznati protokola računari lokalne mreža su sigurni do provjere.

Slika 2. Pristup se ostvaruje na osnvu dozvole.

FIREWALL obično maskira - blokira protokole koji otkrivaju interne karakteristike mreže koje su potrebne hakeru za upad.

Dobar FIREWALL posjeduje mogućnost prikaza izvještaja o dođajima.

Slika 3. Oraganizacija FIREWALL-a

Index