Internet osnove - Za razmišljanje i diskusiju /BRAINSTORMING & DISCUSSION/
CHAT - Korištenje CHAT-a kao zamjene za telefon

Korištenje novih tehnologija je poveznao sa upoznavanjem prednosti i manama tehnoloških rješenja.

 

Primjer 1: CHAT - Korištenje CHAT-a kao zamjene za telefon

Vlasnik firme sa filijama u više gradova i država spoznao je mogućnosti CHAT-a i odlučio da ovaj Internet servis koristi u svojoj firmi kao zamjenu za stnadardne telefonske pozive i e-amilove. Visoki telefonski računi će biti manji jer će se razgovori obavljati po cijeni lokalnih razgovora i niže ako bude koristio ADSL sa FLAT RATE (plačaće samo mjesećnu iznamninu internet konekcije). Koristeći INSTAN MESSAGER moći će da trenutno šalju fajlove i da pristupaju određenim podacima.

Poslije izvjestnog vremena je postao svjestan da zaposleni u njegovoj firmi koriste Internet konkciju i u druge svrhe:

  • Svu privatnu e-mail korespodenciju obavljaju sa posla.
  • Sve što treba da saznaju sa Weba to čine na radnom mjestu.
  • Često se zabavljaju sa raznim Internet sadržajima koje omogućuje Internet (muzika, video, slike, ...)
 

 

Index