Internet osnove - Za razmišljanje i diskusiju /BRAINSTORMING & DISCUSSION/
WWW - Izbor uzorka za izradu Web sajta

Izrada Web sajta je ozbiljan posao koji zahtjeva dogovore i donošenje odluka o izgledu i podacima, koji će se prikazivati na sajtu, prije početka izrade sajta.

 

Primjer 1: Izbor uzorka za izradu Web sajt - Predstavnik firme

Dizajner i programer razgovaraju sa predstavnikom firme o izradi Web sajta za njegovu firmu. Poslije kratkog predstavljanja firme, prelaze na pregled gotovih sadržaja na Webu firmi koje se bave sličnom djelatnošću. Pronalaze Web sajt koji se sviđa predstavaniku firme. Predstvanik firme im daje podatke o firimi i logo firme.

Ponovo se nalaze u zakazano vrijeme da vide prijedlog Web sajta. Predstavnik firme komentariše: "Pa mi nemamo dovoljno sadržaja za ovakav sajt, kao što je onaj viđen na Internetu".

 

 

Primjer 2: Izbor uzorka za izradu Web sajt - Predstavnik firme

Razgovara vlasnik firme sa pozaninkom, Web dizajnerom i kaže: "Možeš li mi uraditi Web sajt za firmu da se i mi malo predstavimo na Internetu". Web dizajner pristane da napravi sajt.

Poslije određenog vremena se nađu da Vlasnik vidi uređeni sajt. Kad je vidio sajt vlasnik kaže: " Pa ovo je samo dio naših mogućnosti i aktivnosti". Na to će dizajner: "Pa rekao si, malo da se predstavimo."

Index