abc Internet osnove - Quiz sa slikama 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Može li se sa HUB-om ostvariti više istovremenih veza izmedju uredjaja priključenih na HUB
Da
Ne
Zavisi od veze
Zavisi od topologije