abc Internet osnove - Quiz sa slikama 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Može li server biti priključen na SWITCH
Ne
Da