abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 1, 2. i 3. dio

Pitanje broj: 1

Zajedničko za ISDN modem, Modem, ADSL modem
Podešavane monitora
Internet konekcija
Internet servisi
Ni jedan od pobrojanih