abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 1, 2. i 3. dio

Pitanje broj: 1

Koji znak, obavezno, sadrži svaka e-mail adresa?
@
$
&
#