abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 1. i 2. dio

Pitanje broj: 1

Završetkak /TERMINATOR/ se koristi u ___________ topologiji.
Zvijezda /STAR/
Sabirnica /BUS/
Prsten /RING/
Ni jedan od pobrojanih