abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 1. i 2. dio

Pitanje broj: 1

Ako se istovremeno sa više računara šalju podaci u HUB, ti podaci će biti
proslijedjeni
izgubljeni