abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 1. i 2. dio

Pitanje broj: 1

Da li se proizvodi SWITCH sa više od 16 ulaza
Ne
Da