abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Računar servera mora biti veći od svih priključenih računara.
Ne
Zavisi od servera
Da