abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Ako server nema odgovor na zahtjev klijenta:
Ne odgovara na zahtjev.
Odgovara klijentu da nema podataka.
Postavlja upit drugom serveru na Internetu.
Ni jedan od pobrojanih