abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 1. dio

Pitanje broj: 1

Da li se može formirati mreža računara bez kabla.
Da
Ne