abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 1. dio

Pitanje broj: 1

Zajedničko za ISDN modem, Modem, ADSL modem
Ni jedan od pobrojanih
Internet konekcija
Internet servisi
Podešavane monitora