abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 1. dio

Pitanje broj: 1

Šta je Internet
International network
MAN
LAN
Ni jedan od pobrojanih