abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Mrežni most /BRIDGE/ je namjenjen za:
Povezivanje mreža različitih formata
Razdvajanja segmenata mreže.
Povećanje dometa tj. maksimalnog rastojanja u mreži.
Preusmjeravanje podataka.