abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Kod koje mreže se šalju poruke i kad nema slanja podataka:
Prsten /TOKEN RING/
Sabirnica /BUS/
Ni jedan od pobrojanih
Sve pobrojane
Zvijezda /STAR/