abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Na slici je
Sabirnica /BUS/
Prsten /TOKEN RING/
Zvijezda /STAR/
Ni jedan od pobrojanih