abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

SWITCH se koristi u tologiji tipa:
Ni jedan od pobrojanih
Prsten /TOKEN RING/
Sabirnica /BUS/
Zvijezda /STAR/