abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Ko sprečava refleksiju u mreži topologije sabirnica /BUS/
Server
TERMINATOR
TOKEN
CLIENT