abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Na slici je
SWITCH
HUB
Oba
Ni jedan od pobrojanih