abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Da li se proizvodi SWITCH sa više od 16 ulaza
Da
Ne