abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Na slici je
Sabirnica /BUS/
Zvijezda /STAR/
Prsten /TOKEN RING/
Ni jedan od pobrojanih