abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Na slici je dugme za:
prelazak na početnu stranicu /HOME/
povratak na prethodno viđenu stranicu /BACK/
izbor omiljene stranice /FAVORITE/
prelazak na slijedeću stranicu od viđenih /FORWARD/