abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Folder u MS Outlook-u Inbox
Primljene poruke
Poruke koje su kreirane, a joŇ° ih niste poslane
Poruke spremna za slanje.
Poslate poruke