abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

U kom folderu MS Outlook-a se nalaze poruke koje ste izbrisali?
Deleted Items
Drafts
Outbox
Sent Items