abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Web stranicu prikazanu u čitaču /BROWSER/ korisnik može snimiti kao tekst:
Da.
Zavisi od hard diska.
Zavisi od veličine html stranice.
Ne.