abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Jedinstvena adresa je:
TC
UPS
UBS
URL