abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Kad se izgubi podatak bez obzira na uzrok
ponavlja se slanje
izvještava se korisnik
završava se slanje
odustaje se od rada