abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

Koji sloj koordinira komunikaciju između aplikacija na 2 računara
Transportni sloj /TRANSPORT/
Fizički sloj /PHYSICAL/
Sloj aplikacije /APPLICATION/
Sloj prezentacije /PRESENTATION/
Mrežni sloj /NETWORK/
Sloj podataka /DATA/
Sloj sesije /SESSION/