abc Internet osnove - Pripremni test sa slikama - 4. dio

Pitanje broj: 1

FIREWALL se obično postavlja između
Spoljašnjeg svijeta i Internet mreže.
Mreža različite veličine.
Mreža različitih država.
Mreža različitih gradova.
Računara i periferije.