abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Koji sloj omogućuje programima da koriste mrežne resurse
Fizički sloj /PHYSICAL/
Sloj sesije /SESSION/
Sloj podataka /DATA/
Sloj aplikacije /APPLICATION/
Transportni sloj /TRANSPORT/
Mrežni sloj /NETWORK/
Sloj prezentacije /PRESENTATION/