abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Izbor putanje (rute) kretanja paketa na Internetu izvodi:
SWITCH
HUB
SERVER
Ruter
CLIENT