abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Koji sloj izvodi binarni prenos
Sloj aplikacije /APPLICATION/
Sloj prezentacije /PRESENTATION/
Sloj sesije /SESSION/
Sloj podataka /DATA/
Transportni sloj /TRANSPORT/
Mrežni sloj /NETWORK/
Fizički sloj /PHYSICAL/