abc Internet osnove - Pripremni test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

Koji se sloj sastoji od 2 sloja
Sloj podataka /DATA/
Fizički sloj /PHYSICAL/
Mrežni sloj /NETWORK/
Sloj prezentacije /PRESENTATION/
Transportni sloj /TRANSPORT/
Sloj aplikacije /APPLICATION/
Sloj sesije /SESSION/