abc Internet osnove - Test 1, 2. i 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 12/12/2018 11:42:00
Trajanje: 0/0 0:0:0

Može li se sa HUB-om ostvariti više istovremenih veza izmedju uredjaja priključenih na HUB
Zavisi od veze
Da
Ne
Zavisi od topologije