abc Internet osnove - Test 1, 2. i 3. dio

Redni broj testa: 1

Šta se na Internetu koristi
samo bajt
samo bit
i bit i bajt