abc Internet osnove - Test 1, 2. i 3. dio

Redni broj testa: 1

Može li se sa HUB-om ostvariti više istovremenih veza izmedju uredjaja priključenih na HUB
Zavisi od veze
Da
Ne
Zavisi od topologije