abc Internet osnove - Test 1. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 19/08/2018 08:37:01
Trajanje: 0/0 0:0:0

Ako server nema odgovor na zahtjev klijenta:
Odgovara klijentu da nema podataka.
Ne odgovara na zahtjev.
Ni jedan od pobrojanih
Postavlja upit drugom serveru na Internetu.