abc Internet osnove - Test 1. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 26/03/2019 14:18:00
Trajanje: 0/0 0:0:0

Ko je server?
SOFTWARE
Oba
HARDWARE
Nijedan