abc Internet osnove - Test 1. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 12/12/2018 11:42:35
Trajanje: 0/0 0:0:0

Računar klijenta mora biti veći od računara servera
Zavisi od servera
Da
Ne