abc Internet osnove - Test 1. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 20/04/2018 03:15:34
Trajanje: 0/0 0:0:0

Ko je klijent?
Računar
Oba
Čovjek
Nijedan