abc Internet osnove - Test 2. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 17/10/2018 11:54:49
Trajanje: 0/0 0:0:0

Mreža koja omogućuje pozvezivanje korisnika na Internet bez kablova je:
WAN
CABLE NETWORK
CABLELESS NETWORK
WiFi NETWORK