abc Internet osnove - Test 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 19/08/2018 08:37:30
Trajanje: 0/0 0:0:0

Folder u MS Outlook-u Outbox
Poruke koje su kreirane, a joŇ° ih niste poslane
Primljene poruke
Poslate poruke
Poruke spremna za slanje.