abc Internet osnove - Test 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 17/10/2018 11:52:28
Trajanje: 0/0 0:0:0

Web stranicu prikazanu u čitaču /BROWSER/ korisnik može snimiti kao tekst:
Da.
Ne.
Zavisi od hard diska.
Zavisi od veličine html stranice.