abc Internet osnove - Test 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 19/04/2018 13:37:23
Trajanje: 0/0 0:0:0

Izraz "Disconnect" označava:
Konekciju na Internet
Isključenje računara
Prekid Internet veze
Konekciju na daljinu