abc Internet osnove - Test 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 20/01/2018 06:26:27
Trajanje: 0/0 0:0:0

E-mail koristi protokole za prijem i predaju poĊĦiljki:
PAL i SECAM
POA i SMALL
PAP i SMA
POP3 i SMTP