abc Internet osnove - Test 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 21/06/2018 04:36:30
Trajanje: 0/0 0:0:0

Koju tipku na tastaturi trebamo pritisnuti, nakon upisa web adrese u adresno polje Internet preglednika, da bi otvorili željenu web stranicu:
SPACE
ENTER
Ctrl
F1